Monday, July 25, 2011

PENDAFTARAN KEAHLIAN PENGAKAP 2011

Hantaran Ke-2, Tamat 31/07/2011.Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan/Sains/Teknik/Sekolah Kebangsaan/Sekolah Jenis Kebangsaan Cina/Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil/ Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas

Tuan/Puan

PENDAFTARAN KEAHLIAN PENGAKAP MENGIKUT SEKOLAH/KUMPULAN BAGI TAHUN 2011

Dengan ini perkara diatas adalah dirujuk.

2. Untuk makluman Tuan/Puan. Pendaftaran Keahlian Kumpulan Pengkap (Sekolah) perlu diperbaharui setiap tahun seperti yang telah termaktub di dalam buku POR (Polisi, Organisasai dan Peraturan). Akta Parlimen 409,1989.

3. Sehubungan itu, Pesuruhjaya Daerah Zon Bangsar, Encik Kenneth Soh akan berurusan dengan Tuan/Puan mulia sekarang bagi memastikan proses pendaftaran berjalan dengan sempurna. Semua Pendaftaran hendaklah diselesaikan selewat-lewatnya pada 31 Mac 2011.

Kumpulan: 1 salinan : Untuk rekod/simpanan Kumpulan
4 salinan: Kirimkan Ke PPM Daerah Zon Bangsar berserta dengan bayaran (Bayaran Pendaftaran dan Yuran Keahlian)

BAYARAN PENDARFTARAN DAN YURAN KEAHLIAN

1. Bayaran Pendaftaran Kumpulan RM10.00
2. Yuran Bagi PKK, PL, PU, PM, PM RM3.00
3. Yuran Bagi PK, Pemimpin, PPD, PD, PN, PPN, PR dan Ahli Biasa RM5.00


CARA BAYARAN

KUMPULAN: SEGALA KUTIPAN PENDAFTARAN DAN YURAN KEAHLIAN HENDAKLAH DIMASUK KE AKAUN BANK SEPERTI DI BAWAH

NAMA AKUAN: MAJLIS PENGAKAP DAERAH ZON BANGSAR

NAMA BANK: CIMB, CAW LUCKY GARDEN, BANGSAR

NO AKAUN: 1427-0009299-05-1

PPM DAERAH: Pesuruhjaya Daerah atau Penolong-penolong Pesuruhjaya Daerah Zon Bangsar akan mengutip borang-borang yang berkaitan serta salinan slip bank (Bank in slip) dan akan mengeluarkan RESIT bagi Bayaran Pendaftaran ynag telah diterima daripada tiap-tiap Kumpulan. Segala Borang , salinan resit serta slip bank akan dimajukan kepada pihak PPM Negeri untuk dihantar ke Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malysia bagi proses Pendaftaran.


Segala kemusyikilan berkaitan pendaftaran dan keahlian tahuanan kumpulan Pengakap di sekolah Tuan/Puan hendaklah mehungungi Penolong saya untuk sebarang perkara megenai Pengakapan di Daerah Zon Bangsar.

NAMA JAWATAN TALIPON NO
En. Kenneth Soh Pesuruhjaya Pengakap Daerah Zon Bangsar 0123290663
En. Saifullazman Shafei PPD - Pentadbiran Zon Bangsar 0123445455
En. Chai Jiun Huar PPD – Bahagian Latihan 0126863135


Borang-borang yang berkenaan untuk tindakan Tuan/Puan boleh dapat di http://www.klscout.org

Terima Kasih

No comments:

Post a Comment